[BIN: 1741]

Den sjuke brura

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Midbø, Fyresdal, Telemark .

1. Dei sette de upp i åtte år
men då sille kungjens gjestebo stå.
2. Då han kom seg i kyrkjele
då lyster kungjen at hvile seg.
3. Bruri ho reiste seg ti Lundekyrkje fram
der sette ho seg eit liti grand.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge h, s. 316.