[BIN: 1741]

Den sjuke brura

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Midbø, Fyresdal, Telemark .

1. Dei sette de upp i åtte år
men då sille kungjens gjestebo stå.
2. Då han kom seg i kyrkjele
då lyster kungjen at hvile seg.
3. Bruri ho reiste seg ti Lundekyrkje fram
der sette ho seg eit liti grand.
Ekstra opplysninger