[BIN: 1739]

Herren Jennår.
Festarmøy blandar eiter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark

1. De va' herren Jennår
han rie på høgan heii
der møter han Nils av Uppsal
han gjenge på skogjen veiar1.
-No æ' ho venaste lilja vunnæ -
1veier
2. Høyr2 de Nils av Uppsal
å kjære stallbroderen min
koss lever fruva Ingjebjør
de æ' festarmøyæ mi.
2Høyrer
3. So liver fruva Ingjebjør
de æ' festarmøyæ di
ho sit heime å blandar
eitr i klare vin.
4. De va' herren Jennår
han kom seg riand i går
de va' fruva Ingjebjør
ho uti fyr han står.
5. Vælkomen herren Jennår
vælkomen hit ti meg
no hev eg bryggja å blanda
den mjøen i klare vin.
6. Han tok 'æ litæ fru Kjersti
han sette 'æ uppi sitt fang
seg meg av desse falske listir
uti vår Herres navn.
7. Når som fruva Ingjebjør kjeme
mæ syllkanna i høgre hende
drikk inkje herren Jennår
der æ' 'kji kot eitr i blending.
8. Inn kom fruva Ingjebjør
mæ syllkanna i høgre hende
drikk no herren Jennår
der æ' væl mjø i blending.
9. De va herren Jennår
han rister på syllbunden kniv
drikk meg ti fruva Ingjebjør
hellå ska' de koste ditt liv.
10. Ho sikla ti so grandi
ho tenkte de sille 'kje kome på hennes tunge
men då de kom på hennes tunge
då sprakk livr å lungur.
11. Upp sprang herren Jennår
so hågt han av hjarta lo
å du arme fruva Ingjebjør
no drap du deg sjov.
12. Han tok 'æ litæ fru Kjersti
han sette 'æ uppi sitt fang
so gav han hæno gullkrona
å derti droningjas navn.
13. Han tok 'æ litæ fru Kjersti
han sette 'æ uppå sitt kne
so gav han hæno gullkrona
å derti festarfe.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge VI, s. 96f (Reinskrift) med overskrift: Fruen vil forgive sin Husbond, men maa drikke Giften selv. (Gunnild Sundsli. Fyresdal. 1864.)

Merknader: str 7,1 over kjeme står: af Gunnild henført til flgd. Linje str. 10,1 over sikla står: Her trode jeg at høre "sikla" men i en anden Vise, hvor samme Vers forekommer, hørte jeg af Gunnild bestemt "sikla".