[BIN: 1738]

Herren Jennår.
Festarmøy blandar eiter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. De va herre Jennår
han rei på høgan heii
der møter han Nils av Uppsal
han gjeng på skogjen å veiar
-No æ ho venaste lilja vunne. -
2. Høyrer de Nils av Uppsal
å kjære stallbroderen min
koss liver fruva Ingjebjør
de æ festarmøyæ mi.
3. So liver fruva Ingjebjør
de æ festarmøyæ di
ho sit heime å blandar
eitr i de klare vin.
4. De va herren Jennår
han kom seg riand i går
de va fruva I[ngjebjør]
ho uti fyre han står.
5. Vælkomen herre Jennår
vælkomen hit ti meg
no hev eg bryggja å blanda
den mjøen i klare vin.
6. Han tok æ litæ fru Kjersti
han sette æ uppi sitt fang
seg meg av desse falske listir
uti vår herres navn.
7. Når som fruva Ingjebjør
kjeme mæ syllkanna i høgre hende
drikk inkje herren Jennår
der æ kje kot eitr blending.
8. Inn kom fruva Ingjebjør
mæ syllkanna i hø[gre] hende
drikk no herren Jennår
der æ væl mjø i blending.
9. De va h[erren] Jennår
han rister på syllbunden kniv
drikk meg ti fruva Ingjebjørg
hellå ska de koste ditt liv.
10. Ho silka ti so grandi
ho tenkte de sille 'kje kome på hennes tunge
men då de kom på hennes tunge
då sprakk livr å lungur.
11. Upp sprang herre Jennår
so hågt han av hjarta lo
å du arme fruva Ingjebjør
no drap du deg sjov.
12. Han tok æ litæ fru Kjersti
han sette æ uppi sitt fang
so gav han hæna gullkrona
å derti droningjes navn.
13. Han [tok æ litæ fru Kjersti
han sette æ] uppå sitt kne
[so gav han hæna gullkrona
å derti sitt] festarfe.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge f, s. 134-137.

Merknader: Strofe 10, line 1: i reinskrifta, NFS S. Bugge 6, s. 96-98, står fylgjande merknad: Her trode jeg at høre "silka", men i en anden Vise; hvor samme vers forekommer, hørte jeg af Gunnild bestemt "sikla". Reinskrifta han overskrifta Fruen vil forgive sin husbond men må drikke giften selv. (Gunnild Sundsli, Fyresdal, 1864).