[BIN: 1736]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Signe Napper, Vrådal, Kviteseid, Telemark .


I omkv[ede] Norland.
1b. = 2 kun: å blå - synir små.
2, 1.2: syr - synir skjønn'.
Ikke v.5, 6; derimod:
Ho sette i nyklar store å små
så skuva ho dæ på bylgja blå.
Gu lat dikkon inkji koma ti land
før dikkos fairen dikkon fann.
V.7, 1.1: der ne at 1.2: d kom dæ skrini fljotand ti land.
V.9, 1.1: læste dæ upp? - Herefter:
Dæ ser eg på dikkos luve
at moi dikkos æ' ei fruve.
Dæ ser eg på dikkos reivi
at fa'i dikkos æ' ein greivi.
V.9, 1.2: Fager å kall

13.2: ein vene
15.2: i
17. Signe var usikker om den yngre eller den ældre skulde nævnes først.
18. Han klapped hende på hviden bryst
"Kjære min moder, drikk no fyst".
20.1: visse ti.
21.2: inn um
22.1: Då dæ - 22.2: spratt ut
23.2: moiri
23b. = 23 - fatik å rike - svike.
Ekstra opplysninger