[BIN: 1735]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså i Mo, Telemark .

1. Signelill sitter i buri
-Dei norklædde mænd -
ho syr soumen den prude.
-For de av dei greivens søninn' av Norlånd. -
7. "Gud lat dikkon alli koma ti lands
uttas dikkos fairen dikkon fann".
8. Kungen han gjekk seg ne på strand
so fann han de skrine på hvidan sand.
9. Han tok de upp, han glåpte deri
tvo deilige sønir so låg deri.
13. Han fødde dei upp ti dei blei store
so sille dei heim å vikje si moer.
17. Ho gjekk seg burt ti lyngji
ho hørde dei ormanne syngje.
18. Ho gjekk seg burt ti tuve
ho såg den ormen smjuge.
19. Ho tok 'en upp å bar 'en heim
som de ha' vori ein liten svein.
20. Ho sau 'en i ei ponne
sila 'en i ei syllkonne.
21. Ho tok den konna i si hand
- - - -
22. Ho sendte de ti den yngri
so tok 'en mot de den eldri.
23. "Kjære mi moder du drikk nå fyst
for kvendi æ' allti um møno tyst".
24. "Her æ' Maremess visse ti
at kvendi må ikkje drikke vin.
25. "Um her æ Maremess visse ti
so må moiri drikke sine bonni ti".
26. Ho tenkte ho sille drikke so neppe
de sille inkje koma inn på leppe.
15. Ho tenkte ho sille drikke so grandi
de sille inkje koma inn på tanni.
16. De kom inn på tunge
de sprakk både livr å lunge.
17. "No ser de de både store å små
at bonni ville si moiri forrå.
18. "No ser de de både fatik å rike
at moiri ville sine bonni svike".
Ekstra opplysninger