[BIN: 1731]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark

1. Ho gjekk seg ut ivi tuve
ho fann ormanne skjure.
2. Her æ' Maremess gjæve
-Dei norklædde menn -
moiri ska' bonni ære.
-Dei Alegrevens sønner av Norland ba om freden -
3. So æ' skikkjen i okkos land
han ska' drikke fyste den som skjenken bere fram.
4. - - tok ut sin syllhokka kniv
drikker du 'kje moder ska' de koste ditt liv.
5. So tok ho ti mæ grammi
ho tenkte de kom 'kje på tanni.
6. De kom noko litt inn på tunge
so sprakk de bå livr å lungur.
Ekstra opplysninger