[BIN: 1729]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså i Mo, Telemark .

1. Gud lat dikkon alli koma ti lands
uttas dikkos fairen dikkon fann.
2. Kungen han gjekk seg på strand
so fann han de skrine på hvidan sand.
3. Han tok de upp, han glåpte deri
tvo deilige sønir so låg deri.
4. Han fødde dei upp ti dei blei store
so sille dei heim å vitje si moer.
5. Ho gjekk seg burti lyngje
ho hørde dei ormanne syngje.
6. Ho leita der burt i tuve
der fann ho den ormen smjuge.
7. Ho tok 'en upp å ho bar en heim
som de ha' vori en liten svein.
8. Ho sau 'en i ei ponne
sila 'n i ei syllkonne.
9. Ho tok den konna i si hand
- - - -
10. Ho sende de ti den yngri
so tok 'en mot de den eldre.
11. Kjære mi moder du drikk nå fyst
for kvendi æ allti um møno tyst.
12. Her æ Maremess visse ti
at kvendi må ikkje drikke vin.
13. Um her æ' Maremess visse ti
so må moiri drikke sine bonni ti.
14. Ho tenkte ho sille drikke so grandi
de sille inkje koma inn på tanni.
15. [Ho tenkte ho sille drikke so] neppi
[de sille inkje koma inn] på leppi.
16. De kom inn på tunge
de sprakk både livr å lunge.
17. No ser de de både store å små
at bonni ville si moiri forrå.
18. [No ser de de både] fatik å rike
at moiri ville sine bonni svike.
Ekstra opplysninger