[BIN: 1726]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Signelill sit i buri
-De norklædde menn -
ho syr dei segli så prude.
-Før dei va' Adelgreivens synir av Norlånd. -
2. Ho syr dei segli bå' gule å grøn
dei sydde ho fyr sine synir i løn.
3. Signelill breier ut kåpa blå
tvo deilige synir ho fødde dærpå.
4. Ho sveipte dei i ermelin
ho la' dei i eitt forgylte skrin.
5. Ho la' mæ dei dæ høge vaksljus
for dei ha' inki vori i guds hus.
6. Ho bar dæ skrini neat strånd
ho skuva dæ så langt ifrå land.
7. Greiven gjekk seg dærut mæ strånd
så såg en dæ skrini kom fljotande ti lands.
8. Han tok dæ upp, han såg dæri
tvo deilige synir låg dæri.
9. Han tok dei upp, han gav dei navn
han kaddar dei unge Vagerleg Alv.
10. Han fødde dei upp ti dei blei store
då ville dei vikje sin moder.
11. Signelill gjekk seg på høielofts bro
så såg ho dæ skipi på havi for.
12. Signelill gjekk at lyngi
så høyrer ho ormen syngje.
13. Ho tok han upp å bar han heim
liksom dæ ha' vori han vene svein.
14. Ho sau dæn ormen så lengi
at kjøti losna frå beini.
15. Ho sau han i ei ponne
ho sila dæ at ei syllkonne.
16. Ho tok syllkonna i si hånd
så gjeng ho seg dær neat strånd.
17. Ho sendte dæ ti dæn eldri
han tok i mot dæn yngri.
18. "Å kjære mi moder drikk no fyst
kvendi dei æ' morgotyst".
19. "No ær Maremess visse
at kvendi må 'ki mjøen drikke".
20. "No ær Maremess visse ti
at moiri ska' drikke si' syninne ti".
21. Ho tenkte ho sill' drikke så granni
dæ sill'ki kom' inn på tanni.
22. Just kom dæ inn på tunge
dæ sprakk både livr å lungur.
23. "No ser de dæ adde båd: store å små
at moiri vi' sine synir forrå".
24. Så styrde dei si snekkja frå land
dei styrer dæ ti sitt faders-land.
Ekstra opplysninger