[BIN: 1723]

Dansen i berget.
Sveinen ser kjærasten sin dansa

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Olav Grasberg, ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. De sat ivi Bor aa blian tala
-Mæ Valle -
at han sko kaama fe Hønsi gala.
-Den Jomfru gløymmer eg alle. -
2. De sat ivi Bor aa sænder Ord
ho sa eg sild komma før Hønsi gol.
3. Fyst fygde eg min Herre bort sova
so lout eg min Gangar uttroa.
4. So fygde [eg] min Herre te sængs
so lout eg min Gangar o ænd.
5. Som eg kom te de valbygde Huus
di spila i Monhorpur aa brænde Vaxlius.
6. Eg gryte paa Dynni aa saag derind
der saag eg min Kjærast dansa i Løvengraaskin.
7. Der dansa ejn mæ hænnar i Hos
va smal som ei Lilju aa ven som i Ros.
8. Der dansa ejn mæ hænnar i Haand
ver si Sylkaane i si Haand.
9. Bore de va af rødeguld rent
aa Bordukjen va ifraa Engeland sænt.
10. Forgylte va dei fati smaa
rikeleg Rettir der oven paa laag.
11. Takje va utav Skjygjustejn
aa Vegginne va utaf Marmorstejn.
12. Han helt so lænje i Dynnering
te Jokulen hek ette qvor den Fing.
13. Eg helt so lænje i Dynneknap
te mit Hiærte i sønder sprak..
14. Eg tor kje ana hel smelle den Dynni i laas
eg fek eller mei den Kjærast siaa.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO ms. fol. 1803 g (D), s. 13-15, Landst. saml. (Prenta i M. B. Landstad. No. Folkeviser nr. 48).

Merknader og rettingar: Strofe 3, line 2: etter uttroa står utrøma?; 4.2: etter o ænd står á end; 5.1: over valbyde står valbygde el. valldbygde ~ valldr. stærk; 7.1: over lina står med hennar i hos under strofe 7 står NB. Oln. hoss, n sagte rysten eller Skumpen, hossa: sagte ryste eller skumpe; 8.2: over ver står kvor.