[BIN: 1719]

Valdemar og Tove

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Ingeborg Tingvatne, Hægebostad, Vest-Agder.


Han hadde ei syster, Kjersten, og ho hadde ein bror. Ho vilde gifte desse i hop, men han inkje: Han vilde inkje at "lille Kjersten skulde ta en hestetyv".

1. Droning Sofie hun lagde sin hånd i bor
så sandelig skal jei hevna de or.
-Mæ raunan så skulle man vinna. -
Bror te dr[oningji] kunde inkje få K[jersten]. Kjersten segjer til han
2. Ko æ du for ein ællskovsmann
som inkje raunan lesa kann.
Kongen gjekk te K[jersten] då ho skulde drepast.
3. Kongen klappa på høyelen blå
kom hit lille Kjersten o hvil herpå.
Kongen til tenarane
4. Kongen talte til liden smådreng
I henter mei inn mine svøber fem.
Kjersten skulde piskes.
Kjersten:
5. Der tar inkje henta fire o slett inkje fem
for æg fær nok a en av dem.
Da ho blei frisk.
6. Ho kraup unne dronningens skarlagens skjinn
men ho spent henne ut igjen mæ foten sin.
7. Dronning Sofie skal have min kniv
for ho har forrådt mitt unge liv.
8. Min lille datter skal have mitt røde gullskrin
for hun skal hevne døden på moderen sin.
9. Min yngste broder skal have min hest
for han har været min broder best.
Ho vilde grave Kjersten under hestefoten. Men han sette seg i mot.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. EFI. T. Hannaas 428, 117-119 (kopi NFS), med overskrift Kong Magnus og dronning Sofie.

Merknader og rettingar: Overskrifta: Over Magnus står Valdemar (?) og fru Marta er retta til dronning Sofie både i overskrifta og strofene. Under overskrifta står: "Kong Magnus han gråt o droning Sofie ho lo"; strofe 2, omkvede: i margen står raune=rune; 8.1: mitt røde gullskrin er retta til min kniv; 9.1 min kniv er retta til mitt røde gullskrin.