[BIN: 1718]

Valdemar og Tove

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark.

 Kungen ville fara i kri
so fekk kung Valdemar viljen sin.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge IX, s. 7.