[BIN: 1717]

Valdemar og Tove

Oppskrift 1861, av L. M. Lindeman etter Tone Vistadbakken, Mo (f. i Lårdal), Telemark .

  Tove lil Tovelil Blomekind
kvi slær du Silkje fær Foten din.
-Kongen af Valli hev lova dej baae. -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO No. Musikksaml. eske 203, ms. 2456 nr.130. (Jvfr. Orig. ms. NFS S. Bugge r, s.5-6a)

Merknader og rettingar: I omkvede er ha retta til hev, og etter omkvede står Friller begge.