[BIN: 1717]

Valdemar og Tove

Oppskrift 1861, av L. M. Lindeman etter Tone Vistadbakken, Mo (f. i Lårdal), Telemark .

  Tove lil Tovelil Blomekind
kvi slær du Silkje fær Foten din.
-Kongen af Valli hev lova dej baae. -
Ekstra opplysninger