[BIN: 1716]

Valdemar og Tove

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakken, Eidsborg i Lårdal, Telemark .

1. Tovelill, T[ovelill), blomekinn
kvi slær du silkje fyr foten din.
-Kungen av Valle hev lova dei båe. -
2. Silkje de må væl fyr foten slå
så visseleg som eg bli droning i år.
3. Inkji so bli du droning i år
so lengji som eg no liva må.
4. Kungen å Tovelill møttest i svala
dei hava so mykje um droningji tala.
5. Krist give mi droning at ho va dø
so måtte du slite gullkrona rø.
6. Krist [give mi droning] va graven i moll
[so måtte du slite] skarlakji boll.
7. Ti still herr kunge du snakk ikkje så
du vet ikke hvem der lyer uppå.
8. Lat lye, lat lye som lya vi'
Krist give at mitt ønskje de måtte skje.
9. Lat lye, [lat lye som lya] må
[Krist give at mitt ønskje de måtte] fremgå.
10. Høyrer du Tovelill eg spyrje deg må
hot va' du snakka mæ min herre igjår.
11. Eg snakka 'kje anna mæ herren din
eg sa du va' ei Soffi både fauer å fin.
12. Kungen han sille at ledningji fara
heimi sille Tovelill å droningji vera.
13. Du voktar væl åker du voktar væl jor
å Tovelill voktar du best fyr sitt bor.
14. Du v[oktar] åker å du v[oktar] eng
å Toveliti v[oktar] d[u] b[est] f[yr] si seng.
15. Eg voktar å[ker] å eg v[oktar] jor
eg v[oktar] 'kje Toveliti fyri sitt bor.
16. Eg v[oktar åker å eg voktar] eng
eg [voktar 'kje Toveliti fyri] si seng.
Ho brendte hæna i bastoga, lokka hæna inni. So kom kongen hjem og spurgte og vilde have hende igjen for sin seng og sit bor.
17. De fekk droningji fyr Tovelill va' brend
ho måtte alli koma mæ kungjen i seng.
Hun fik heller ikke komme for hans bord.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge r, s. 5-6a. (Jvfr. UBO No. Musikksaml. eske 203, ms. 2456 nr. 130).

Merknader: I S. Bugge r, 2b er det ein variant av 1.ste strofe etter Tone Vistadbakken, men skilnaden er berre i omkvede der det står kongen i staden for kungen og di i staden for dei. Ei reinskrift finnes i NFS S. Bugge VI, s. 7-9, med overskrift Kong Valdemar og Tove. Den er dentisk med orig. ms. med berre små avvik i skrivemåten. Likeins finns det ei reinskrift i DFS 51, s. 43b (NFS, kopi)) med merknader av Svend Grundtvig (?).