[BIN: 1714]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915-17 av H. G. Kallbast etter M. Austistog, Mo, Telemark .

1. Stolt Signelill sto uti aa slagede sit haar
"Krist gjøve engjen beilar tar koma her i aar.
2. Neppe disse ord utav monnen har gaat
før Alebret, han reiar, kom seg ridand' i gaar.
3. "Aa kjære du stolt Signelill du gjive mig din tro
aa heile dit rikji aa heile dit bo".
4. "Nei, min moder havde sig en liden vakker hond
den vill jeg heller kjysse end Alebret paa mond.
5. Min moder havde sig et par gamle sko
ikkji meir skjytter jeg om hr. Alebrets tro.
6. Aa i min faders gaard staar en løve saa vid
den sønest jeg hr. Alebret paa monnen ær lik".
7. Alebret bleiv vred aa slo haanden i bord
"sosandt som jeg lever ska jeg hevne dine ord.
8. Aa stolt Signelill sad enni i vintrane tri
aa tore 'kji seg utom dynnane se.
9. Det var en aften silde en dreng kom siddende tilbords
"nu ær Alebret død aa lagde i den sortan jord.
10. Aa stolt Signelill tog paa seg den krona utav guld
aa rie uti londen saa glad aa frydefuld.
11. Naar ho kom seg at den grønne lond
daa møtte ho Alebret aa has lille vakre hond.
12. "Aa kjære du hr. Alebret du gjive mig din tro
aa heile dit rikji aa heile dit bo".
13. "Nei, min moder havde sig en liden vakker hond
den vill jeg heller kjysse end stolt Signelill paa mond.
14. Min moder havde sig et par gamle sko
ikkji mer skjytter jeg om stolt Signelills tro.
15. Aa i min faders gaard staar en løve saa vid
den sønest jeg stolt Signelill paa monnen ær lik.
16. Stolt Signelill tok upp eit stykkje brød
"idag maa jeg vera visse paa aa dø".
17. So tok han hæna i det duleflettann haar
aa bat det innat sit hestelaar.
18. Alli so var der so lidet et vand
anna Alebret rei aa stolt Signelill sprang.
19. Aa alli so var der so liden en sten
anna den laut gjera stolt Signelill men.
20. Aa alli so var der so liden en kvist
anna den tok stykkji oto stolt Signelills skjørt.
21. "Aa kjære min moder vil du vaske hendes serk
so engjen ska faa høyre om hendes ilde værk.
22. Aa kjære min moder vil du vaske hendes haar
idag vill me sedkje guldkrona derpaa".
23. "Nei, engjo guldkrone behøver no jeg
men ligkjista, ligkjista er bæri for meg.
24. Aa min fader ska hava den sylvvogne ny
for han maa paa tengji aa lyse min død.
25. Aa min broder ska hava den gangaren graa
for han maa paa tengji aa lye derpaa.
26. Aa min søster ska hava den krona utav guld
for ho hev vori syster me ære aa huld.
27. So lae dei hæna paa dønunne fem
aa bloi de rann gjænnem alle dem.
28. So lae dei hæna paa dønunne ni
aa bloi de rann gjennem alle di.
29. Aa tilegt om morgoen for sole skjein klar
laag der tri lik i hr. Alebrets gard.
30. Den eine var Alebret den anden has møy
den tree var has moder av sorgjen lout døy.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCLXXVIII, s. 88-90, (NFS, kopi) med overskrift Visen om Stolt Signelill aa Alebret.

Merknader og rettingar: Strofe 20, line 2: ved skjørt står some sei bryst; 23.1: eg er retta til jeg; under oppskrifta står upr. av M. Austistog. Slut 30 værs