[BIN: 1711]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Gunnhild Rudsodden, Kviteseid, Telemark .

1. Jaamfru Signelill sto ute aa utslo sitt haar
"Krist gjive ingen beilar ville kaamma hær i aar".
2. J[aamfru] S[ignelill] ha' neppe uttalet de ol
saa saag 'o monske Ale[brett] kaamm ridende fra nor.
3. "Aa kjære jaamfru Signelill du gjive mig din haann
saa ska du faa mitt rikje aa heile mitt lann".
4. Aa kjære jaamfru Signelill du gjive mig din tro
saa ska du faa mitt rikje aa heile mitt bo".
5. "Min moer 'o har ett par gamle sko
saa mykkjy agtar eg om monske Alebrettes tro.
6. Min moder hun haver en løve saa vid
ho æ monske Alebrett i tennene lik.
7. Kjære monske Alebrett du rider alt bort
saa reiser vi ti kjærken aa viger oss ihop.
8. Der var kje saa liden en sten
ana jomfruen tok stykket ol sine smaa ben.
Han batt 'o i hesterompa.
9. Dom lae hennar paa dynune fem
aa bloe rann igjenom alle dem.
10. Dom lagde henar paa d[ynune] ni
[aa bloe rann igjenom] alle di.
11. Min moder gjer eg min silkesydde særk
fe ho har bore min ve aa værk.
12. Aa monske Alebrett gjer eg min sølholka kniv
fe han har vore vøllar i mitt onge liv.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge LXXV, s. 56 og s. 65-66, (NFS, kopi) med overskrift Monske Alebrett.

Merknader: Under overskrifta på s. 65 står sjaa s. 56. (Byrjingi): strofene er fordelt slik: på s. 65-66 står str. 1-6 og på s. 56: 7-12; under oppskrifta, på s. 56 står (Etter Sveinung Bjervamoen).