[BIN: 1709]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Alibrand kom seg riand i går
å Lindeli uti fyre 'n står.
-Eg minnes 'æ Lindeli litæ. -
2. "Å Lindeli, Lindeli, gjev meg di hond
å du må då rå ivi adde mi' land.
3. Å Lindeli, Lindeli, gjev meg di tru
å du må då rå ivi alle me' bur!"
4. "Min moder hun haver en flekkutte tik
den sønes eg Alebrand han bli no so lik.
5. Min fader han haver en flekkutte hond
den synes eg Alibrand bli lik ivi monn".
6. Dæ va då væl uti åtte år
førr Lindeli tore ti kjyrkja gå.
7. Når dæ lei uti niande år
men då lyster Lindeli ti kjyrkja at gå.
8. Når ho kom seg at rosans lund
der møter ho Alebrands liten hond.
9. Ho tok upp å gav 'en brø
men etti kjæm Alibrand æ då blive min dø.
10. "Å Alibrand, Alibrand, gjev meg di hond
å du må då rå ivi alle mi lond.
11. Å Alebrand, Alebrand, gjev [meg di] tru
å du må da rå ivi adde me' bur! "
12. "Min moder hun haver en flekkutte tik
den sønes eg Lindeli blive så lik.
13. Å min fader han haver en flekkutte hond
den sønes eg Lindeli bli' lik ivi monn".
14. Han tok hennes gule hår
han batt dæ ikrengg sitt hestelår.
15. Der va då alli so liten ein stein
anna der tok dæ fletta av Lindelins bein.
16. Der va då [alli so liten ein] kvist
anna der tok dæ fletta av Lindelins bryst.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 25, s. 307-309, med overskrift Alebrand å Lindeli. (Hæge Bjønnemyr efter Joronn).

Merknader og rettingar: I overskrifta står i over e i Alebrand og e over i i Lindeli; ved overskrifta står se pag. 84; strofe 1: under omkvede står Eg minnes den jomfruva Lindeli; 10.2: under alle står adde og over i i mi står e; 16.2: under anna står ana.