[BIN: 1707]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter ei kone på Mjaugedal, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Stolts Ingelin sto ute å slager ne sitt hår
"Krist give ingjen beiler turte koma iår".
2. Neppe det ord udaf munden der går
fyr herr Alebrett kom seg der ridends i gård.
3. "Kjære stolts Ingelin du giver mig di tro
halten æ' mi rige å halten æ' mi bu".
4. "Min moder hun havde sig for gamle sko
inkje mere skjøtter eg om herr Alebrettes tro.
5. I min moder gård stende løven så hvid
så synest eg herr Alebrett i munden er lig.
6. Min moder hun havde sig en liden vakker hund
eg vi' heller kysse den hell herr Alebrettes mund".
7. Herr Alebrett var vred og slog hånden i bord
"Ja visseleg hevner eg ore, før eg dør".
8. Stolts Ingelin sad inne i vintrene tre
før ho turde seg utaf døren mon se.
9. En aften da silde en dreng kom te bors
herr Alebrett var død og var lagd i sortan jor.
10. Stolts Ingelin tok på sig ei krone utaf gull
ho kjørte gjenom lunden så prydefull.
11. Men som ho kom seg i lunden ind
så møter ho herr Alebrettes lille hund.
12. Ho tok no hånden og gav hånom brø
"Ja jeg visselig tror idag er min dø".
13. Men som ho kom seg lidt videre frem
da møter ho herr Alebrett med tusend menn.
14. Kjære herr Alebrett du giver mig di tro
halten æ' mi rige å halten æ' mi bu".
15. "Min moder hun havde sig for gamle sko
inkje mere skjøtter eg om stolts Ingelins tro.
16. I min moder gård stende løven så hvid
så synest eg stolts Ingelin i munden er lig.
17. Min moder hun havde sig en liden vakker hund
eg vi' heller kysse den hell stolts Ingelins mund".
18. Han batt hende til det hestelår
herr Alebrett han red å den jomfruen sprang.
19. Der va' ingen stein så liden eller stor
at de ikke var jomfruen til stor men.
20. Men som han kom seg at dybeste vand
så tok han stolts Ingelin og sette på sitt fang.
21. "Goddag, goddag, kjære sønnen min
hosse liver stolts Ingelin den unge bruden din?"
22. "Kjære min moder du vaskar hendes serk
lad ingen få se hendes svi eller verk!
23. Kjære min moder du flettar hendes hår
sea så sete me den gullkrona på!"
24. "Gullkrona behagar ikke mig
ligkisten, ligkisten er bedre for meg.
25. Krist give mig at jeg måtte liva så liden en stund
at eg fik no skifte mine klæder i lund.
26. Min fader så giver eg min gangaren rø
fyr han vil gå på tingje å lyse min dø.
27. Min broder så giver eg min gangaren grå
fyr han vil gå på tingje å høre derpå.
28. Min syster så giver eg min gullkrone rø
fyr ho hev vori bå hull å tro.
29. Herr Alebrett så giver eg min syllbudde kniv
Krist give han sto i hass unge liv!"
30. Så lagde de hende på dynerne fem
bloi dæ rann igjenom alle dem.
31. [Så lagde de hende på dynerne] ni
[bloi dæ rann igjenom alle] di.
32. Mandag morgen fyr dagen va' gry
da låg der tre lig i herr Alebrettes hus.
33. Den ene er herr Alebrett den anden var hass mø
den tredje va' hass moder som døde af sorg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge IV, s. 102-104 (Reinskrift) med overskrift Alebrett og Ingelin. (meddelt af en kone på Mjaugedal i Eidsborg).

Merknader og rettingar: Strofe 2, line 1: over ord står or; 2.2 og 5.1: i gård står d i parentes; 3.2: halvten er retta til halten, etter æ' mi står sic!; 7.1: i bord står d i parentes; 12.1: hånden er truleg feilskriving for hunden; mellom strofene 13 og 18 står: 14, 15, 16, 17 som 3, 4, 5, 6, kun bytte Ingelin og Alebrett roller; 24.2: over for står fyr.