[BIN: 1706]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Signe Storgaard, Lårdal, Telemark .

1. " Lindelin, Lindelin gjev meg di tru
du må rå ivi mine femtane bur".
2. "Ja førre eg sko' gjeva deg mi tru
- - - - - - - - - - -
3. "Anten hev Lindelin båne føtt
hellå hev gangaren hænar trøtt".
4. "Inkje hev Lindelin båne føtt
men gangaren heve helle hænar trøtt".
Ekstra opplysninger