[BIN: 1705]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Torbjør Haugjen, Skafså i Mo, Telemark .

1. Alibrand å Lindelin site fyr bor
- Va' ho ven som ei lind.-
dei snakka så mangt eitt gamas or.
- Eg minnest dæn jomfrua Lindelin.-
2. "Å kjære mi Lindelin gjev meg di hånd
å så må du rå for alt mitt land.
3. Kjære mi Lindelin gjev meg di tro
så må du rå for alt mitt bo".
4. "Min fader han ha' seg ei liti butik
dæn synes eg Alibrand mon en så lik.
5. Min fader han ha' seg ein liten buhund
dæn synes eg æ Alibrand lik i sin munn".
6. Alibrand smeller gullknivar i bor
"væl ska' eg minnas dei håingsor".
7. Lindelin sat heime i åtte år
å inkje så tore ho at Lindekyrkja gå.
8. Å då de lei i de niende år
då lyster ho seg at kyrkja gå.
9. Å Lindelin ha' på seg skjurta små
å gulli de låg ette kvor dæn trå.
10. [Å Lindelin ha' på seg] stakkjen rau
[å gulli de låg ette kvor dæn] saum.
11. [Å Lindelin ha' på seg] stakkjen blå
[å gulli de låg ette kvor dæn] trå.
12. Då sete ho seg på sængjestokk
ho ha' på seg sko å skarlakssokk.
13. Å Lindelin akslar ho kåpa blå
ho lyster no stige ti' gangaren grå.
14. Å Lindelin kom seg i rosenslund
der møter ho Alibrands flekkutte hund.
15. Ho lokka på hunden å gav han brø
ho ville 'ki at han sill' på henar gjø.
16. Då ho kom seg der liti bete fram
då møter ho sjave Alibrand.
17. "Kjære min Alibrand gjev meg di tro
så må du rå for alt mitt bo".
18. Å så tok han hennes gule hår
nytte han de at skarkelår.
19. Å vegjen dæn va' no inki så lang
Alibrand rei å jomfrua slång.
20. Å dæ va' no alli så liten ein stein
dæn vekkjer væl bloi på jomfruas bein.
21. [ Å dæ va' alli så] liti ei rot
[dæn vekkjer væl bloi på jomfruas] fot.
22. Så tok han hennes gule hår
så nytte han dæ ifrå skarkelår.
23. Så sveiper han hena i kåpa blå
så lyfter han hena på gangaren grå.
24. Alibrand kjeme seg riand i går
hans moder ho uti for honom står.
25. "Vælkomen Alibrand heimatt ti' meg
å så dæ vivi du flyte mæ deg".
26. "Å kjære mi versyster rei meg upp sæng
å kjære mi værmoder fyg ti' dæn.
27. Kjære min verbroder hente meg prest
så gjev eg deg både sadel å hest".

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, s. 137-139.(Reinskrift) med overskrift Alibrand å Lindelin. I. (meddelt af Torbjør Haugjen).

Merknader: Ved overskrifta står Afz. 3,64. Arw. I, 206 og ved strofe 1 står En opt. fra Småland hos Cav. og St. har omkv.

Vore jag så väner som ni -
Ni minnens mig, jungfru Lena.

Under strofe 18 står [ v. 22: Sedan uth för Kiöpings klint monde the skalka]. [ Jfr. Arw. No. 94, v. 17: skalkhästar, eft. Arw. vilda, otämda hästar. ibid. v. 18: så skalkade the honom uth för Borgholms broo. Arw. jvfr. nysv. skala af.] v. 19, 20, 21: the skalkade sig. Under oppskrifta står: Dansk pendant h. Abr. CLXII (Adelbrand og Lenelil).