[BIN: 1703]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Alebrand kom seg riand i går
Lindeli uti fyre 'n står.
-Eg minnest den jomfruva Lindeli.-
2. Lindeli, Lindeli gjev meg di tru
du må rå ivi adde mi' bur.
3. Min moder hun haver en flekkutte hund
den synest eg Alebrand æ lik ivi munn.
4. De va vel uti åtte år
fyrr Lindeli tore at kyrkjunne gå.
5. Då de lei i de niende år
då lyster Lindeli ti kyrkjunne gå.
6. Då ho kom seg at rosenslund
då møter ho Alebrand's liten hund.
7. Då [ho kom seg] liti lenger fram
[då møter ho] 'en unge Alibrand.
8. Alebrand, Alebrand gjev meg di hånd
du må rå adde mi lånd.
9. Min fader han heve en flekkutte hund
den synest eg Lindeli æ lik ivi munn.
10. Alebland, Alebrand gjev meg di tru
du må rå ivi adde mi bur.
11. Min fader han haver en flekkutte tik
den [synest eg] Lindeli du æ so lik.
12. Han tok hennes gule hår
han batt ikring sitt hestelår.
13. Der va alli so liten en kvist
han tok flettunne av Lindeli's bryst.
14. Der [va alli so liten] en stein
[han tok flettunne av Lindeli's] bein.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge o, s. 33 a-33.

Retting: Strofe 13, line 2: han tok væl flettunne er retta til han tok flettunne.