[BIN: 1702]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Tønes? Tåmmåsson Øya, Kvinesdal, Vest-Agder .

1. Ebbe h[an] va så gammel ein mann
at mosen grodde på tennann
å de angra h[an] i alle sine daga
at han skulle meia mor si på hennann.
-Fordi træder E[bbe] G[ammelsen]
så mangen vild sti. -
2.Inkje vil eg mæ deg dansa
for dine henna dei æ så sjure
anten he du stae i steigarhuse
hell he du brode de sterke mure.
3. Inkje he æg stae i st[eigarhuse]
å inkje he æg brode de st[erke] m[ure]
men æg ve hell mæ den unge bru dansa
dæ gje mæg så fager ein lyst.
Ekstra opplysninger