[BIN: 1701]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1914-15 av Rikard Berge etter Gunnhild Berland, Bø, Telemark .

1. Skammel han bur i neste by
han hev'e dei sønine fem
dei tri dei æ fæ lang ti døe
dei tvo dei lever igjen.
-Fe de troder Ebbe Skammelson so mangein stig villl. -
2. Ebbe han tener i kongjens gar
alt baade for gull aa ære
aa hjemme er Peder hans yngste bror
som lokker hans hjertenskjære.
Ekstra opplysninger