[BIN: 1699]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

  Ebbe Skammelson va' i utlandi aa so drømd' 'an at steistoga
hass sto i logji. So sa ei de mæ 'an at de betydde kji ana hell
at de va Peder, bror hass, som ha' fest kjærasten hass. Aa so sill'
'o hjelp 'an heimatte, aa han kaam i bryddoupe. So stakk 'an bruri
i hel i bruresengji, aa sa de mæ bro' sin:
Kvi tøver du so lengje
bruri ventar deg i bruresengjæ.
Men so stakk 'an i hel bro sin, aa so rei 'an paa skogjen aa det liver
'an den dag i dag. - De va' segn ti at naar dei kva visa hass o tri
torsdagskvellar ette ra, so kaam 'an aa slo kløne i veggjen. Han va'
som ein kvite bukk'e. Dei sill' hav' prøva de ou. So ha' dei de
for seg. - Ettersleng:
Der rie Ebbi Skammelsen
so mang ein stige vill.
Ekstra opplysninger