[BIN: 1697]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift udatert, av G.O. Greve etter Thor Sveinsson Sopanstad, , Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Skammel han bur før norden onder fjell
han va baade gla aa fro
raske saa ha en søninne fem
men dei to gjenge verden imot.
-Fordi træder Ebbe Skammelsen saa mangt eit stig vill. -
2. Dei tvo di æ paa den villande hei
dei aktar di dyri skjote
di andre tvo æ paa dan breian fjor
dei aktar den bølja brote.
Ekstra opplysninger