[BIN: 1692]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Kari Olsdatter Kaasa, Heddal, Telemark .

1. Ebbe tjener i kongens gål
alt både for hæder å ære
heime æ Peder Skammelsøn
han lokkar hånoms hjartens kjærast.
-Fordi træder Ebbe Skammelsøn so mangen sti vill. -
2. Minnes du stolten Adelus
me gik på høianlofts bru
de vi eg deg fe sannhet søå
du ga meg fyst din tro.
3. All din tro som eg gav deg
den gav eg ti Peder din broder
men hver den stund eg løvå må
ska' eg vørå fer deg som ei moer.
4. Eg begjærde deg ikkje te min moer
men eg begjærde deg te mitt viv
men derfer ska' Peder Sk[ammelsøn]
opplate sitt unge liv.
5. Slær du Peder din broder ihjel
så ska' du meg au misse
så må du sørje deg sjøl te døde
som turteldua på kvisten.
Ekstra opplysninger