[BIN: 1691]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Telemark .

1. Høyrer du stolten A[delus]
du må det ikke fortryde
Ebbe tjener i kongens gård
han giver dig last og lyde.
2. Gud velsigne han Ebben min
anten han liver eller dør
han spotter ingen skjønne jomfrue
langt mindre sin festarmø.
3. Det var Ebbe Sk[ammelsøn]
det var hans største kvie
det var to små drengebørn
dei la mæ moderens sie.
4. [Det var Ebbe Skammelsøn
det var hans største] harm
[det var to små drengebørn
dei la mæ moderens] arm.
5. Det var Peder Sk[ammelsøn]
han svarede sørgelig
sov du med stolten Adelus
ho først haver lovet dig.
Ekstra opplysninger