[BIN: 1690]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Telemark .

1. Dær bur en Skammel upppunder øy
han hell seg for vere rik
han heve fem synir
de ere hveranden ulig.
-Fordi trør Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild. -
2. Dei tre er længesiden døe
dei tvo dei liver igjen
det jeg for sanhes sige vil
det er to reske hovmænd.
3. Ebbe han tener i kongens går
han tener for guld og ære
hjemme er Peder hans broder
trolover hans hjertenskjærest.
4. [Ebbe han tener i kongens går
han tener for guld og] fe
hjemme er Peder hans broder
binder upp seiletre.
5. Så batt 'en upp sitt forgylte segl
så høgt i forgylte rå
så seiler han te Nørre-Julland
der Ebbes festarmøy va.
6. Det var Peder Skammelsøn
han stedes for breie bor
"hører du stolten Adelus
I lover meg eders tro."
7. Det var stolten Adelus
ho la' sin hånd på bor
"Det ska' ingen i verden spørge
tvo brøar ska' få mi tro".
8. "Hører du stolten Adelus
du må det ikke fortryde:
Ebbe tjener i kongens gård
han giver dig last og lyde".
9. "Gud velsigne han Ebben min
anten han liver eller dør
han spotter ingen skjønne jomfrue
langt mindre sin festarmø.
10. Ti svara Ebbes moder
ho var i hjertet så trøst
"Det vil jeg for sandhed sige
Ebbe Skammelsøn døde i høst".
11. "Viste eg dæ for sanningji
at Ebbe han var dø
så vist sille du mi ære få
som fålskjen kommer på glø.
12. Så laga dei te bryllaups
så hastigt som dei kann
Ebbe tener i kungens går
han viste så lite derav.
13. Ebbe vaknarom midjenat
forteler han sine drømme
oven lå hass gode stallbroder
han tok de så vel i gjemme.
14. Jeg drømde om min faders steenstue
den stod i brendende lue
der brann inde Peder min broder
å Adelus min skjønne jomfrue".
15. [Jeg drømde om min faders steenstue
den stod i brendende] glø
[der brann inde Peder min broder
å Adelus] min festermø.
16. "Det du drømde om din faders steenstue
den stod i brendendes lue
det er Peder din broder
trolover din skjønne jomfrue.
17. [Det du drømde om din steenstue
den stod i brendendes] glø
[det er Peder din broder
trolover] din festermø.
18. Det var Ebbe Skammelsøn
han rister på sylvutte svær
"ha' du 'kje vore min goe stallbroer
så ha' du silt fari ei fær".
19. [Det var Ebbe Skammelsøn
han] trekte [på sylvutte] kniv
[" ha du 'kje vori min goe stallbroer]
så ha' de silt kosta ditt liv.
20. "Hører du Ebbe Skammelsøn
eg seie deg vi forsant
hokke som drøymer om illebrand
er dragende svær i hand.
21. Det var Ebbe Skammelsøn
går for sin herre at stande
" I ærlig herre I giv mig lov
hjem til min faders lande.
22. "Orlov å heimlov ska' du få
heim te din faer rie
straks tilbage du komme må
din tjenest skal efter dig bie".
23. Det var Ebbe Skammelsøn
han utav gari rei
der voks ikkje grasi på femten år
der som hass gangaren steig.
24. Det var Ebbe Skammelsøn
han kjeme riands i går
uti stende hass kjære moder
ho var klædd i mår.
25. "Høyr du de kjær moderen min
hott eg deg spyre no
hott æ' dæ fyrr mykje drukkje folk
som holder i Skammelens går?"
26. "D'æ 'kje anna drukne folk
som holder i Skammelens går
de er Peder din broder
han lete sitt bryllaupe stå".
27.Det var Ebbe Skammelsøn
han vilde utav gare rie
ho helt i tygjyll, ho helt i taum
ho svor at han sille bie.
28. "Høyrer du kjær moderen min
du lete meg av gare fare
for gjeng eg meg i stoga inn
eg gjere dine gjestinne uglae.
29. ["Høyrer du kjær moderen min
du lete meg av gare] rie
[for gjeng eg meg i stoga inn
eg gjere dine gjestinne] ublie.
30. "Du ska' gange i brurehus
å skjenkje bruri dæ beste
dærsom du inkje gjere dæ
syllkanne i hui ska breste".
31. Det var Ebbe Skammelsøn
han steig dær inn på gov
bruri å brukvinnunne
dei svarta liksom ei jor.
32. Skam få de brukvinnur tvo
de Ebbes hjarta'i monne meie
dei kora han ti ein bruresvein
at han sille bruri leie.
33. Dei leidde bruri oto brurehus
ivi høieloftsbro
"minnes du stolten Adelus
da du gav mig din tro?"
34. "Al den tro som jeg gav dig
den gav jeg Peder din broder
alle de dage jeg leve må
skal jeg være dig som en moder.
35. "Eg agtar deg ikkje te min moder
men eg agtar deg til mit viv
derfor skal Peder Skammelsøn
upplate sit unge liv.
36. Hører du stolten Adelus
vil du følge mig af lande
så skal jeg slå Peder min broder ihjel
og tage for os den vandring".
37. Det var stolten Adelus
ho stander i skarlaken rø
"fær eg 'kje Peder Skammelsøn
så sørger jeg mig til død".
38. Så leidde dei den bruri
i brurehusi inn
dæ va Ebbe Skammelsøn
drog svær o skarlakenskinn.
39. Det var Ebbe Skammelsøn
han svære sitt uddrog
han vog ti stolten Adelus
for sengen som hun stod.
40. Han vog ti stolten Adelus
for sengen som hun stod
og det var hendes høie gullkrone
flød i hendes eget blod.
41. Det var Ebbe Skammelsøn
det var hans største kvie
det var to små drengebørn
dei la' mæ moderens sie.
42. Det var Ebbe Skammelsøn
det var hans største harm
det var to små drengebørn
dei la' mæ moderens arm.
43. Der var Ebbe Skammelsøn
stakk svære i skarlakenskinn
så ganger han i sadelen
for Peder sin broder inn.
44. Det var Peder Skammelsøn
han settest i stolen ne
det monne han så hastig se
at Ebbe hans broder var vred,
45. "Du stend upp Peder Skammelsøn
no er på den ti
at bruri sit i brurehus
ho lenges fast efter dig bie.
46. Du stend upp Peder Skammelsøn
du gjeng hastig etter din mø
brureseng å brurehus
er over me roser bestrøt.
47. Det var Peder Skammelsøn
han svarede sørgelig
"sov du med stolten Adelus
ho først haver lovet dig".
48. Det var Ebbe Skammelsøn
han svære sitt uddrog
han vog ti Peder sin broder
han falt i lytinne tvo.
49. Han hoggje foten av sin faer
hass moer miste sin arm
så vitt trælar Ebbe Skammelsøn
så mangen vild sti om land.
50. Bruri å brugomen
dei æ' båe døe
vitt trælar Ebbe Skammelsøn
um landi ette si føe.
Ekstra opplysninger