[BIN: 1689]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1869, av Samuel Hellen etter ukjent sanger, Slidre, Opland .

 Aa dette var Ebbe hr. Skammelsøn
han rider seg op under Ø,
der fæsted han sig stolten Adelus
hun var saa væn en Mø.
-Fordi træder Ebbe hr. Skammelsøn saa mangen Sti vild. -
Ekstra opplysninger