[BIN: 1688]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1863 av L.M. Lindeman etter Tone Marteinsdtr. Kolberg, Lårdal, Telemark .

 Skammelsøn bodde nord i Ty
han va baade rik aa kaat
i høviske havde han Sønner fem
dei to træder Verden imod.
-Fordi træder Ebbe Skamelsen saa mangen Sti vild. -
Ekstra opplysninger