[BIN: 1687]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Knudsdtr. Bruhær, Mo, Telemark .

 Aa Skammel han bor i nøri Tøi
han æ baadi glad aa kaat
høviske haver han Sønner fem
dei to ganger Verden i mot.
-Fordi trøder Ebbi Skammelson saa mangen Sti vild. -
Ekstra opplysninger