[BIN: 1685]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1860 av L.M. Lindeman etter Lars Haraldson Kaase, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

  Skammel bor sig for norden høi
han æ baade rik og kaat
høvis havde han Sønner fem
de to gjeng ho Verden imot.
-Fordi traadde Ebbe Skammelson saa mange Sti vild. -
Ekstra opplysninger