[BIN: 1684]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1847 av Jacob Dalen etter ukjent sanger, Eidsborg i Lårdal, Telemark .

1. Skammel han bor her su ond ei øi
han æ både rik å god
han heve ou dei sønine fem
dei tvo trør hverandre imod.
-Fordi træder Ebbe Skammelson
so mang ein vilstig. -
2. Dei tri dei ere for lang tid dø
dei tvo dei liver ijen
de vi eg for sanhed seia
dei ere so raske hofmænd.
3. Ebbe han rider så å[r]leg ud
som fuglen fagrast på kviste
fæster han stolte fru Lussi
so ingjen derudaf viste.
4. Høirer du stolte fru lussi
idag monne eg seg fæste
nu vi eg drage i fremende land
de fræmende herrer å jeste.
5. Ebbe han tjener i kjeiserens gård
han times både hæder og ære
Peder han seilet til Dannemark
han lokkar has hjertens kjærast.
6. Høirer du stolte fru Lussi
å vi du være min kjærest
i alle dei dage eg liva må
vil eg eder elske og ære.
7. Høir du Peder Skammelson
de kan slet enkji blive
eg lovar meg engjen annen mand
mens Ebbe han er i live.
8. Svarede Peder Skammelson
han melte et ord så trøst
de vi eg for sanhed seia
at Ebbe han dødde i høst.
9. Op sto stolte fru Lussi
va smal som eit lilievand
gav ho Peder sin ære og tro
og rakte ham hvide hånd.
10. Ebbe han tjener i kjeiserens gård
som det ham best kunde søme
han havde kje ro om natten at sove
alt [for] sine stærke drømme.
11. Eg drøimde at me steinstoga
sto alt undi brændende glø
eni brand Peder min broder
å Lussi min fæstarmø.
12. Thi så svara hans liten smådreng
han konde hans drømme så vel
det man drømmer om ildebrand
betyder vist dragende sværd.
13. De va Ebbe Skammelson
akslar han skarlagskind
so gjæng han i høieloft
for romerske kjeiseren ind.
14. Her site du romerske kjeiser
du æ ein herre så ....? så fiin
orlof vil jeg af Eder bede
hjem til min Peder at ride.
15. Mig er både fader og moder hendød
mit gods stander att udi våde
mig tvinger mest min festermø
en anden vil hende trolove.
16. Orlof skal du gjerne få
selv vil jeg dig det give
om du tilbage komme må
din plads skal efter dig bie.
17. De va Ebbe Skammelson
han rider af Kjeiserens gård
kvor det bån i gården va
fælder for hanem tår.
18. Det va Ebbe Skammelson
han rider af kjeiserens gari
alle dei som i gården va
dei bad hannom alle ve[l] fara.
19. Da han rei af kjeiserens gård
da fulgte ham 30 svende
da han kom på heden ud
da rider den herren allene.
20. Det va Ebbe Skammelson
kom seg at borgerleed
der stod Helfred has søster
kvilte ho seg derved.
21. Høir du Helfred min søster fin
hot eg deg spørje må
hot æ de for nokko drukji fok
som gjer seg i garen så kådt.
22. Dæ enkji anna drukje fok
som gjer seg i garen så kåt
dæ Peder å stolte fru Lussi
dei lete sit bryllope stå.
23. Høirer du Ebbe min broder
vil du tilbage ride
tøvrar du hera i dene nåte
de bliv okkon alle ti qvie.
24. Den eine gav han guldbråssa brei
den are skarlage fiin
som han tjent i kjeiserens gård
vil give si festarmøi fiin.
25. De va Ebbe Skammelson
han ville tilbage ride
Magredt tok hesten i bedsellet
og bad han holde og bie.
26. De va Ebbe Skammelson
tog sverd onde skarlagskind
so gjeng han seg i stoga ind
for Peder sin broder ind.
27. De va Ebbe Skammelson
sette seg i brurebænkje
so fek han lov af faderen sin
at han måtte på brurine skjænkje.
28. Å de va stolte fru Lussi
ho gjek seg i brurehuus
å de va Ebbe Skammelson
han bar fore henar voxlios.
29. Å de va Ebbe Skammelson
han kom seg på høielofsbru
mines du stolte fru Lussi
når du gav meg di tro.
30. Al den tro som du gav meg
gav eg Peder din broder
alle dei dagar eg liva må
vil eg eder vera for moder.
31. Eg feste deg enkje for moder
eg feste seg ti mit viv
derfore ska Peder min broder
misse sit onge liv.
32. Slær du Peder din broder ihjel
så må du meg au miste
så vi eg sørge meg halv ihjel
som turtelduen på qvisten.
33. De va Ebbe Skammelson
han sit sverd uddrog
hovu gulli å guldkrona
flout i hænes egji blod.
34. De va Ebbe Skammelson
tog svære onde skarlagskind
så gjæng han i brurstoga
for Peder sin broder ind.
35. Høir du Peder min broder
hot eg seie deg
brure ho sit i brursengje
ho længjes fast eter deg.
36. Høir du Peder min broder
du sit her i skarlaken rød
brurehusse å bruresængje
æ alt mæ rosur bestrød.
37. Høirer du Ebbe min broder
vi [du] stidde vreien den
så må du sova den fyste nåte
mæ kjære onge brur men.
38. Høirer du Ebbe min broder
vi du stidde den qvie
så må du sova de[n] fyste nåte
alt mæ me onge brurs side.
39. De va Peder Skammelson
han fram ivi bori steig
å de va Ebbe has broder
han hovui af han sn[e]id.
40. Hans fader han bleiv ønkeleg sår
has moder miste sin arm
de va stor ønk at høire
å spyrje slig tien om land.
41. De va Ebbe Skammelson
springe han ti sin hest
de vi eg for sandhed seia
han rie både oust å vest ..
42. Ebbe han rie bå oust å vest
å af enti verdens ende
han ha eigång ei kjæraste viv
å aldrig forgløymer han hænde.
43. De va Ebbe Skammelson
han rie både oust å suu
de hev eg for sandhed spurt
at han sviv her i lufti enu.
Ekstra opplysninger