[BIN: 1678]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså i Mo, Telemark .

 De vekkjer ingjen Åselill av mine armar.
Ekstra opplysninger