[BIN: 1677]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Herepær han drager til Ripels by
so by'e han ti bryllaups på ny.
-De vekkjer ingjen Åselill utav å minom armi. -
2. Hør du de Herepær eg talar ti de
kvi by'e 'kji du meg i bryllaupi ditt?
3. Mitt bryllaup de stende so hågt unde li
der kjem 'kje anten fruvur hell frigdeviv.
4. [Mitt bryllaup de stende so hågt] under øy
[der kjem 'kje anten fruvur] hell fregdemøy.
5. Um ditt bryllaup de sto i Skåni
å jau so menn sko' eg koma.
6. Vi' du i mitt bryllaup vera
so lyt du dine sorgeklæi skjera.
7. Liti Kjersti ho drager til Ripels by
so låner ho seg gullkrona på ny.
8. Liti Kjersti ho ha på seg skjurta små
nie va møyanne sommen å.
9. Liti Kjersti [ho ha på seg] silkjeserk
[nie va møyan]nes handeverk.
10. [Liti Kjersti ho ha på seg] stakkjen blå
gulli de låg ette kvor den trå.
11. [Liti Kjersti ho ha på seg stakkjen] rau
[gulli de låg ette kvor den] saum.
12. Liti Kjersti ho va kji so hårbandvand
ho vippar sitt håri i eitt rødegullband..
13. So slengjer ho kringum ein sylvartrå
den høie gullkrona den sette ho på.
14. Liti Kjersti akslar kåpa blå
so stige ho uppå gangaren grå.
15. Liti Kjersti ho kom seg riand i går
smådrengjen uti fyre æ står.
16. Inn kom smådreng sei tiend ifrå
her kjem ei brur i våres går.
17. So æ' ho mæ sylve budd
eg hev alli sett noke vendri brur.
18. Ho æ inkje kjend i denni grend
fyr håri de heng ivi hestelend.
19. Liti Kjersti ho gjenge at bakarhus
so tenner ho ellen i kvort de hus.
20. So t[enner ho ellen] i kvor den kro
sjov gjeng ho igjenom dynninne å lo.
21. Inni brann øl å inni brann brø
å 15 jomfruvur i skarlagjen rø.
22. Inni [brann øl å inni brann] mat
[å 15 jomfruvur] i festom sat.
23. De tikje vera mi liti kvile
at brure brann upp mæ brugomens sie.
24. De tikje vera meg liti harm
[at brure brann upp] på [brugomens] arm.
25. De [tikje vera] meg allervest
at inni brann kos sokneprest.
26. No hev eg drepi 'en Herepær
der rann inkje blo
enno rie eg ei møy so go..
27. No hev eg gjort den gjærning som eg ville gjera
no gjet eg so svåre væl henni vera.
Ekstra opplysninger