[BIN: 1676]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

 De lei te dagen at den blei jus
-Unde vælgronde tre -
dei ruslar i snortar å tenner i jos.
-Dæ vekkjer ingjen Ædelin utav min' arme. -
Ekstra opplysninger