[BIN: 1671]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tone Kringlåk, Mo, Telemark .

1. Herre Pær rider under øy
-Unde vælgrodde tre -
dær fester han seg så ven ei møy.
-Dæ vekkjer ingjen ung ædelinne utav min arm. -
2. [Han bed til bryllups båte store og små]
men frigda [lås han] alli sjå.
3. "Å høyr du herre Pær hot eg spyr deg
kvi ville du inki bea meg?
4. "Mitt gjestebo dæ stende so unde øy
å dær kjeme 'ki anten fruvur hell møy.
5. [Mitt gjestebo dæ stende so unde] li
[å dær kjeme 'ki anten fruvur hell] viv.
6. Å hvis at du ville bea meg
så sille eg 'ki syte mæ koma ti deg.
7. Stolts Inger ho reiste ti næste by
dær lånte ho gulli av systranne si.
8. Stolts Inger ho reiste at stalle
å veljer folen dæn snjalle.
9. Stolts Inger ha' på seg [den silkjeserk]
å nie [var] møyars h[andeverk].
10. Stolts Inger ho kom seg riand i går
smådrenginn sto uti, dæn damma dei såg.
11. Å smådrenginne sprang seg at stoga inn
å no æ' her komi ei jomfru så fin.
12. Her æ 'ki sett makjen i våres bygd
håri dæ henge på hesterygg.
13. [Her æ 'ki sett makjen i våres] grend
[håri dæ henge på heste]lend.
14. Å ho æ så mæ gulli bisett
at ho fær inki hendann' ifrå seg å rekk.
15. Å ho æ' så mæ gulli bibredd
at ho fær' seg 'ki sjov i salen å snudd.
16. Stolts Inger ho sprang oto salen ne
å riddarar å sveinar tok henar ve.
17. Stolts Inger ho sette seg i benkjen
"eg æ' meste vani ti skjenkje.
18. Å alt dæ ho skjenkte å alt dæ ho bar
dæ va' no meste dær herre Pær sat.
19. Å stolts Inger ho sette seg at sængi ne
å herre Pær han sprang veggjen te.
20. Ho rusla i brondinne å tente i lys
så sette ho eld på kvor einaste hus.
21. Å herre Pær vakna umkring seg såg
då firra elden i hass gule hår.
22. Å når som ho dæ altsamen ha' gjort
då sprang ho på gata så hjarteleg ho lo.
Ekstra opplysninger