[BIN: 1670]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

  Herre Per rider til Skaane By
han bed til Bryllaups att paa ny.
-Det vekkjer ingen Aaseliti af mine Armar. -
Ekstra opplysninger