[BIN: 1668]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift med melodi, 1864 av L. M.Lindeman etter Martin Haakensen Haugsmoen, Grue, Hedmark .

  Lita Kjersten og Peder sad glade ved Bord
-Den Elskov saa vilde vi nu gjemme -
de talte saa mange de skjemtende Ord.
-Allerkjæresten min jeg kan dig ret aldrig forglemme. -
Ekstra opplysninger