[BIN: 1667]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra av M.B.Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark .

1. Herreper rider i Skaane By
han bed til Bryllups igjen paa Ny.
-Det vækkjer eingin Aaseliti af mine Armar. -
2. Han bed til Bryllups baae store og smaa
liti Kjersti si Frille laas han 'ki gaa.
3. Liten K[jersti] ho rei seg ind under Li
so laaner ho Klæder af Syster si.
4. Ho tok no paa seg den Silkjeserk
nie var Møyanes Handeverk.
5. [Ho tok no paa seg den] Stakin blaa
Gulli laag etter kvor den Traa.
6. [Ho tok no paa seg den] st[akin] rau
G[ulli laag] etter [kvor den] Saum.
7. Ho var einki saa beltevand
[ho] slengde omkr[ing] seg det røde Guldband.
8. Sette ho seg paa Sengestok
saa drog [ho paa seg den] Silkjesok.
9. [Sette ho seg paa ein] liten Stol
sprette paa seg sylvsp[ente] Skor.
10. Liten Kjersti gjeng at Bekki
sit gule Haar ho rekkjer.
11. Ho vaska sit Haar i klare Vand
greider etter med Sylvarkam.
12. [Ho] flettar sit Haar i røde Guldband
setter hun deruppaa ein liten Guldkrans.
13. Liten Kjersti ho gjeng at Stallen
med sadlet og be?g[sel] i hende.
14. Ho skaada den gule hon skaada den blaa
den bedste lagde ho Guldsadelen paa.
15. In kjæme Smaadreng og sejer ifraa
her kem ei Jomfru ridand i Gaar.
16. Ho er einki kend i denni Bygd
Haari det heng ivi Hesterygg.
17. Ho er einki kend i denni Grænd
Haari det heng ivi Hestelænd.
18. Til svara Peder han smiler under Skind
di bed den Jomfru i Stoga gaa ind.
19. Liten Kjersti hon var saa med Gulli gjurd
hon fek einki seg anten bukke hel snu.
20. Liten Kjersti hun var saa med Gull bespendt
ho fek einki Haandi til Herreper sendt.
21. Ho helsa ivi Bor og Benkir
men Aaseliti laads hon einki ense.
22. Ho helsa store ho helsa smaa
Aaseliti Bruri laas ho einki gaa.
23. Til svara P[eder] han smiler unde Skind
lat ho sita høgste den seinste kom ind.
24. Til svara Bruri ho bleiv lit vreid
sko daa noken sita høgar hel mei?
25. Eg vil ki sita paa Benki
eg bed om Forlov at skjenke.
26. Til svara Folket som drukkin var
hot er det for ei som skjenker saa brav.
27. Til svara Smaadrengjen snille
og det er Herrepers Frille.
28. Ho trødde saa hart paa Smaadreng[ens] Fot
at Blodet sprang af Neglerot.
29. Ho tok af seg ein røden Guldring
den gav ho den liten Smaadreng.
30. Silde om Aften Røgen faldt paa
Bruri sille til Senjen gaa.
31. Som det mørkna i kvort det Hus
ho rusla i Snortur og tendte op Ljus.
32. Ho rusla [i Snortur og tendte op Ljus]
saa sette ho Ellen paa kvort det Hus.
33. Herreper vakna ekki før daa
Varmen leika i hans gule Haar.
34. Og Herreper ut gjennom Vindauga saag
daa saag han liti Kjersti paa Gata ho gaar.
35. Og kjære mi Frille du hjelper no meg
ei ana Gong skal eg hjelpe deg.
36. Og det var liti Kjersti saa høgt ho log
no hev eg faat gjort det eg tænkte paa.
37. Det gjorde meg den største Harm
det brant inne Bruri paa Brugomens Arm.
38. Der bran inne Øl og bran inne Mat
og 15 Jomfrugur i Festrum sat.
39. Og det gjorde meg det allerverst
det bran inne okkons Sognepræst.
Ekstra opplysninger