[BIN: 1664]

Arne og liti Kjersti.
Arne og den utru brura hans

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Arne å hass kjær moder
-På den samlange dag -
dei leika gulltærning mæ bori.
-Uti rosanlunden der rinder vår gangar. -
2. Den første gulltærning på tavelbor rann
Arne han tapa hass moder ho vann.
3. Den aire [gulltærning på tavelbor rann]
hass m[oder] h[o] t[apa] A[rne] h[an] v[ann].
4. [Den] tree [gulltærning på tavelbor rann]
hass m[oder] ho t[apa Arne han vann].
5. Høyrer de A[rne] kjær sønnen min
ret nu søve herr Jonas hos unge bruræ di.
6. Arne han slo si hånd imot bor
forvisst ska eg prøve min moders or.
7. Arne han kom inn ti litæ Kjersti
no hev eg bryggja å blanda vin.
8. Først vil vi drikke en kanne eller to
siden so ville vi sova mæ ro.
9. Eg må inkje sove kot ei lita ti
for eg æ stevnde i eit fremmende ting.
10. Æ du no st[evnde i eit fremmende] ting
når må eg vente deg att igjen.
11. Du må væl drikke å halle deg gla
eg kjem inkje atte på ein månesdag.
12. Lill Kjersti ho heita på sveinanne tvo
di seie han herr Jonas inn fyre meg gå.
13. Herr Jonas han kom, han staddest for bor
kot vi' du lill Kjersti du sender meg bo.
14. Først vil vi drikke en kanne eller to
å siden ville vi sova mæ ro.
15. Han sa mi måtte drikke å halle kon gla
han kom inkje atte på ein månesdag.
16. Dei hae inkje sove kot ei litæ ti
då rei Arne igjenom rosan li.
17. [Dei hae inkje sove kot ei litæ] stund
[då rei Arne igjenom rosan] lund.
18. Han klappa på dynnæ mæ finganne små
statt upp lill Kjersti skrei lokunn ifrå.
19. Mi tærna ho æ no so syk å so sår
ho toler slett inkje at dynnæ går.
20. Di tærna ho æ aldri so s[yk] hell s[o] s[år]
ho kann væl liggje på blomstrinne blå.
21. Arne han sette for karskan for
dynnæ lout sunde i kvort naglemot.
22. Han breidde upp dei pellinne blå
å bleike herr Jonas undi låg.
23. Han tok herr Jonas i gule lokk
han hoggji av hass hovu på sengjestokk..
24. Igjår gjåre eg dei messunne ni
idag æ eg 'kje værug at høyre den gny.
25. Igjår g[jåre] eg bå messa å sang
idag [æ eg 'kje] verdig at hø[yre] d[en] klang..

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge f, s. 101-105.

Merknader og rettingar: Strofe 9, line 2: eg æ er retta til for eg æ. Ei reinskrift finnes i NFS S. Bugge 7, s. 39-41. Den er identisk med originalmanuskriptet med berre små avvik i skrivemåten.