[BIN: 1663]

Arne og liti Kjersti.
Arne og den utru brura hans

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 el. 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid Bandaksli, Skafså i Mo, Telemark .

1. Arni å hans kjære moder
-På dæn samlange dag -
dei leika gulltavel over bori.
-Udi rosenslunden dær rinder vår gangar. -
2. Dæn første gullterning på tavlebori rann
Arni han tapa, hass kjær moder hun vann.
3. Dæn anden gullterning på tavlebor rann
Arni han tapa, hass kjær moder hun vann.
4. Hør mig Arni, kjær sønnen min
herre Jon hviler med festermø din.
5. Arni han sprang på gangaren grå
så rei han seg te liten Kjersti går.
6. Arni han kom seg riands i går
liten Kjersti for ham uti står.
7. Vælkomen Arni festarmann min
no hev eg nyss blanda mjø å vin.
8. Å no vi' me drikke å halle kon gla
du hev'kje vor' heime på så mangen dag.
9. Å no vi me drikk' upp ei konne hell tvo
å sea så villa me sova i ro.
10. Eg må no 'kje drikke bar' ei liti ti
for eg æ' no stemnde ti ett fremmed ting.
11. Arni han sprang på gangaren grå
så rei han ifrå liten Kjerstis går.
12. Lill' Kjersti ho tala te smådrengen så
de be herre Jon innfor meg gå.
13. Å no vi' me drikke å halle kon gla
Arni kjem ikki på en månasdag.
14. Å no vi me drikk' upp ei konne hell tvo
å sea så villa vi sova i ro.
15. Dei ha no 'kje legi bar ei liti stund
Arne han rei i gjenom rosenslund.
16. [Dei ha no 'kje legi bar ei liti] ti
[Arne han rei i gjenom] rosensli.
17. Arne han kom seg riands i går
å alle hass dynnir va' slegne i lås.
18. Arne han pikka på høyene blå
statt upp liten Kjersti, skrei lokur ifrå.
19. Mi terne ho æ' både sjuk å sår
ho toler no ikkje dæn døra går.
20. Di terne æ 'kje anten sjuk hell sår
men herre Jon hviler under dyner blå.
21. Han spente dynni i duraring
låsen sprang upp å Arni gjekk inn.
22. Arni han grytte på dyna blå
unde låg herre Jon båd' bleik å blå.
23. Arni han riste på syllborna kniv
ha' dæ 'kje vori liti Kjersti dæ ha' silt kosta ditt liv.
24. Han trekkte væl herre Jon av dyna upp
han høggi hass hovu på sengjestokk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge II, s. 12-14. (Reinskrift) med overskrift Arne å liti Kjersti I. (meddelt af Sigrid Bandaksli).

Merknader: Til venstre for overskrifta står Jfr. Gr. Utr. 43, 191; til høgre står Jfr. Jameson I p. 162 (Lord Randal), I p. 170 (Lord Barnaby). Dixon's Scott. Ball. nr. 3 (Lord Burnett and little Mungrave); under oppskrifta står Ligner Herr Wronge hos Arw. II, S. 448. Minder om Little Musgrave and Lady Barnard. Percy S. III, B. I nr. 11. Parks Ed. af English Songs II p. 254 (Gr. 77).