[BIN: 1662]

Arne og liti Kjersti.
Arne og den utru brura hans

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Lie, Veum i Fyresdal, Telemark .

1. Arne og hass kjære moder
-På den samlange dag -
dei spilte gulltærning over bori
-Uti [rosenslunden dær rinder vår gangar]. -
2. [Dæn første gullterning] over [tavlebori] rant
[Arne han tapa, hass kjære moder] ho vant.
3. Eg sko no seia deg hoss dæ bere te
her Jon sover med unge bruden din.
4. Arne han slo sine never mot bor
så vist sko eg røyne min moders or.
5. Arne han kom seg riands i går
liten Kjersti ute før ham står.
6. Vælkomen Arne festarmann min
no hev eg bryggja å blanda vin.
7. No vi' me drikke ei konne hell tvo
så vi' me liggje å sova mæ ro.
8. Eg skjøttar no ikkje um drikkje vin
for eg æ stevnd te eitt fremmende ting.
9. Æ du stevnd te fremmende ting
når må me vente deg hjemat igjen.
10. De må drikke å halde dikkon gla
eg kjem ikkje att på en månedsdag.
11. Arne han lyfter på høyan hatt
farvæl liden Kjersti å hav så go natt.
12. Liden Kjersti ho tala te smådrengjen tvo
di beder herr Jon til mig inngå.
13. Liden Kjersti ho ha kje halltala or
før herre Jon han stedes for hendes bor.
14. No vi' me drikke o ei konne hell tvo
så vi me liggje å sova mæ ro.
15. Dei ha 'kje legji hot ei liti stund
før Arne han rei seg i Rosenslund.
16. Han klappa på dynni mæ finganne små
statt upp liden Kjersti skrei lokunn ifrå.
17. Mi terna ho æ no så sjuk å så sår
ho kann ikkje tola dei døranne går.
18. Di terna ho æ 'kje så sjuk hell så sår
ho kunn' fulla tola [dei døranne går].
19. Arne han stende på karsken fod
han spente dæn dynni o naglemot.
20. Arne lyfte på dynunne små
inde låg Jon både bleik å blå.
21. Han tok herr Jon i sin gule lokk
han hoggje av hass hovu på sengjestokk.
22. Arne han rister på bloutte svær
va' du kje liden Kjersti du va' dæ væl vær.
23. [Arne han rister på bloutte] kniv
[va' du kje liden Kjersti] dæ sill kosta ditt liv.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge m, s. 38-40. (Jvfr. reinskrifter NFS S. Bugge II, s. 12-14 og s. 122-123.)

Merknader og rettingar: I strofene 1 og 2 har Sophus Bugge vist til ei oppskrift etter Sigrid Bandaksli, Skafså i Mo (Reinskrift S. Bugge II, 12-14. Var. I.) her fyllt ut i skarp klamme; strofe 3, line 2: herre retta til her. Ei reinskrift finns i S. Bugge II, 122-123, og her er det og fleire stader vist til S. B. II, 12-14. Reinskrifta er noko avvikande frå originalen, t. d. er strofe 2 i orig. ikkje med i reinskrifta.