[BIN: 1633]

Røverne for norden skov.
Røvarvisa

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-årene av Olea Cröger etter ukjent sanger, Telemark .

1. Dei Røverar som hviler for Nordens Skov
og Skogjen er deires Skjul
om Natten ganger dei sæg at Bondens Gaar
aa drikker mæ Bonden god Jul.
-Dei Røverar dei hviler for Norden onder Skogjen.-
2. Godaften lille god Bonden
vil I naa laane os Hus
I gjever os af din Juletønde
aa drikker med hver god Rus.
3. Some la paa Bore de blanke Svær
aa some dei Brunjane baa
aa some ganger sig at Høianloft in
og skuer hvor alting laa.
4. Nu vil vi tage os Hus her inat
aa raade for alting selve
nu vil vi krænke din gode Hustru
aa slaa dig selver ihan.
5. Jeg vil nu laane eder Hus her i nat
aa pleie eder erlig aa vel
men æg sætter det til den ovnskjel
Gud I gjøre mig ingen Uskjel.
6. Aa saa træd Skoen saa hastelig
saa saare frimodig hun var.
saa ri hon sæg fyre de Sjællandske Veie
til drosten Her Peders Gaar.
7. Aa det var Aase lite, Bondens Hustru
ho klappa paa Dyna mæ Fingran smaae
Stat op Her drosten Peder
aa du sleei Lokon ifraa.
8. Stat op Her Drosten Peder
du sover altfor hart
de Røverar som hviler for Nordens Skov
hoserer hos os i nat.
9. Aa det var Drosten Her Peder
han raaber over halv sin Bye
aa hører I det mine gode Hofmænd
drager i brunjane nye.
10. Aa høire I det mine gode Hofmænd
I sover der ikke saa falske
I kjender vel Nikulus Ufredsøn
han haver saa haard en Hals.
11. Aa det var lille gode Bonden
han ud igjenem Vindue saa
naa seer æg Droste Her Peders Mænd
de ære som Duer blaae.
12. Aa det var Nikulus Ufredsøn
han viskede ud sin Haan
Æg frygter ikkje for adde Kongjens Mæn
saa lengje Sverde mit halle kan.
13. Aa det va Nikulus Ufredsøn
han sig dog selve mone trøste
saa længje te hans godeste Svær
te de i Hæfte mon briste.
14. Aa det var Droste Her Peder
han stødte paa Dyna mæ Glavel aa Spjut
er du enda Nikulus Ufredsøn
du komar til os herut.
15. Aa høire du Droste Her Peder
du gjører mig ingen Uret
min Moder er Kongjens Frenke
saa nær min Fader af Kjeiseres Æt.
16. Var din Moder Kongjens Frenke
saa nær din Fader af Kjeiseres Æt
Kvi gjek du dæg ind i Bondens Gaar
aa gjore han saa stor Uret.
17. Aa høire du Droste Her Peder
du være mig naadig aa huld
aa jeg haver mig 12 kister
aa alle æ fulle af Gul.
18. Aa haver du 12 kister
aa alle æ fulle af Gul
aa sto paa det at faderløse Barn
de sidder saa sorrigfuld.
19. Aa høirer du Nikulus Ufredsøn
her jælper hverken Skjank eller Bøn
men jeg vil kaste alle eder Galgen nye
tillige hver og ein.
Ekstra opplysninger