[BIN: 1629]

Knut i Borg.
Brura hemner brudgommen

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Dæ va' liti Kristi
ho va stedd i vandi
hott ska' eg mine belanne svora
dæ tvo fyri bori stande.
2. De va' hennes sæle moiri
ho råer 'æ råinne så
dei eine ska' du kjose deg
den are seia ifrå.
3. Eg vi helle hava Knut i Borgji
i gylte søylen han rie
hell eg vi hava kung here Svein
han framte mæ låndi skrie.
4. Eg (vi helle hava Knut i Borgji)
um en åtte 'kje håt ein sau
hell (eg vi hava kung here Svein)
han rår ivi låndi sjau.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Sophus Bugge a, s. 252-253