[BIN: 1627]

Herre Per giljar syster si

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Hærre Pær liljar han systeræ si
- sommåren so mangen go dag -
må eg fremme go viljen din.
- De æ so favert i lunden der rinner dei rosir -
2. H(ærre) P(ær) H(ærre) P(ær) lat meg bli
eg ska' hente Roseli tærna mi.
3. Hent æ so fort å hent æ snart
so må du bli i denne natt.
4. Høyr de Roseli tærna mi
vi du gange at lofti ette soksæ mi.
5. Fulli sill eg hente soksæ di
sælte eg kje for H(ærre) P(ær) broe din.
6. H(ærre) P(ær) dro ti byen i sinn
ho kjem inkje att fyr julen går inn.
7. Roseli inn um dynnæ steig
H(ærre) P(ær) upp i kvila reis.
8. H(ærre) P(ær) gjorest i håndo fim
han rykkte æ Roseli uppi sengjæ ti seg.
9. H(ærre Pær gjorest i håndo) sterk
han reiv sunde Roselis silkjeserk.
10. H(ærre) P(ær) H(ærre) P(ær) lat meg bli
her æ syllbunden kniv i ermæ mi.
11. Eg hev stai fyr byrse å brand
so ræest eg ingjo kvennmannhånd.
12. (Eg hev stai fyr byrse å) pil
(so ræest eg) ingjen k(vennmann) kniv.
13. Roseli ut sin kniven drog
ho sette han i H(ærre) Pær)s hjarterot.
14. R(oseli) R(oseli) stidd no din kniv
no hev du forrått mitt unge liv.
15. Du sa du ha stai fyr byrse å pil
du ræddest ingjen k(vennmannkniv).
16. R(oseli) innum dynnæ steig
lill Kjersti upp imot æ reis.
17. Koup deg no lereft lat vere de fint
legg so upp skouti broekona mi.
18. Nei koup (deg no lereft lat vere de) fint
gakk so at lofti klæ din broder i lik.
19. Ja æ de no sant at H(ærre) P(ær) æ dø
Gud laste den ustund du li ingjo nø.
20. Ho gav inkje mei for H(ærre) P(ær)s liv
hell ho gav ti kongen sin syllbunden kniv.
21. Ho (gav inkje mei for Hærre Pærs)
hell ho sat tri frædagar på vann å brø.
Ekstra opplysninger