[BIN: 3563]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av S. Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Herre Pær salar ut gangaren sin
- So årlig -hass moder sto uti mæ bleike kinn.
- Den jomfru by eg ti nåtte -
2. Høyrer de Herepær sonen min
kvi salar du no gangaren din.
3. Di salar eg no gangaren grå
eg såg ei hind på heiæ igjår.
4. Du såg ingjo heianhind
men Gjyalill leikar i hugjen din.
5.Herre Pær kom seg riand i går
Gualill uti fyre han står.
6. Ho bou han i stoga inn
Herre Pær settest i sengjæ ni.
7. Herre Pær gjårest i hondo fim
han rykte æ Gyalill upp i sengjæ ti seg.
8. Herre Pær, Herre Pær var ditt liv
der æ syllbundne kniv i ermo mi.
9. Eg hev sta'e for byrse å pil
eg ræest slett ingjen kvennmannkniv.
10. Eg hev sta'e for byrse å brand
eg ræest slett ingjo kvennmannhånd.
11. Gyalill ut sin kniven drog
ho sete han i Herre Pærs hjarterot.
12. Gyalill, Gyalill still no din kniv
no hev du forrått mitt unge liv.
13. Du sa du ha sta'e for byrse å brand
du ræddest ingjo kvennmannhånd.
14. Du sa du ha sta'e for byrse å pil
du ræddest ingjen kvennmannkniv.
15. So batt ho silkje ulm hass sår
so sette ho han på gangaren grå.
16. So sette ho han på gangaren grå
so sendte ho han heim der han kom ifrå.
17. Herre Pær kom seg riand i går
hass moder uti fyre han står.
18. Høyrer du Herre Pær sonen min
kvi æ dei bleike kinnæ di.
19. Min hesten va karske på fire bein
lhan bar meg unde ei lindegrein.
20. Min hesten va karske på fire fot
han bar meg unde ei linderot.
21. Han bar deg kje unde ei linderot
men Gyalills knivar heve de gjort.
22. Kjære mi moder du rei meg no seng
eg hev fengji min dødeleg spreng.
23. Min yngste broder bitt min hest
min elste broder hente meg prest.
24. Hass moder tok voksljosi i hånd
då gav Herre Pær upp si ånd.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S.Bugge f, 139-42. NFS S. Bugge VII, s.55 (Reinskrift)