[BIN: 3562]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Herepær H(erepær) sonen min
- so årli -
kvi salar du so gangaren din.
- Den jomfru by meg ti nåtti -
2. Di salar eg gangaren grå
eg såg ei hind på heio igjår.
3. De va væl kji onno heie-hind
hell Gjøali leikar i hugjen din.
4. Di skjurta æ bå tvegji å kvit
bloutte bliv ho av deg dregji.
5. Herepær kom seg riand i går
Gjøalis dynner va' slegne i lås.
6. Han klappa på dynne mæ finganne små
statt upp G(jøali) skrei lokur ifrå.
7. Ingjo stevna so heve eg lagt
ingjen so lukkar eg inn um natt.
8. H(erepær) springe på karske fot
han spennte den dynne tiljar imot.
9. Han rykkte æ G(gjøali) uppi sengje ti seg
- - - - - - - -
10. H(erepær) H(erepær) vare ditt liv
G(jøali) heve so kvass en kniv.
11. Eg hev sta'i fyr byrse eg hev st(a'i) fyr kniv
eg agtar ingjen kvennmannkniv.
12. Eg (hev sta'i fyr) bål (eg hev sta'i fyr) brand
(eg agtar) ingjo k(vennmann)-hånd.
13. H(erepær) ha kji halltala or
fyrr G(jølali)s kniv i hjarta sto.
14. Ho tok ut sin lindi små
ho batt ikring H(erepær)s døde-sår.
15. G(jøali) gjorest i håndo sterk
ho lyfte 'n H(erepær) på sin hest.
16. Du rie då av du rie då heim
du ri alli oftar å truge de møy.
17. H(erepær) kom seg riand i går
hass moder ute fyr 'en står.
18. H(erepær) H(erepær) sønnen min
kvi renne de bloi ette ermo di.
19. Min heste va karske på firan fot
han bar meg unde ei linderot.
20. Du tar inkje H(erepær) dylje fyr meg
G(jøali)s knivar hev skori deg.
21. Kjære min broder hente meg prest
eg tvilar at døden ær meg nest.
22. Kjære min syster rei meg upp seng
kjære min moder følg mig til den.
23. Ljosi blei 'kji i lofte tendt
fyrr H(erepær) han gav upp si ånd.
Ekstra opplysninger