[BIN: 3561]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Derfor salar eg so seint ut gangaren min
- so årleg -
før eg såg på skogjen ei hind her i sinn.
- Eg veit so væl hore jomfru bye te nåttar -
2. Nei du såg kje (på skogjen ei hind her i sinn),
men Gjøali leikar i hugjen din.
3. Du hev på skjurta æ stikka rein
bloutte bli ho før du kjeme heim.
4. (Du hev på skjurta) æ rein å tvegji
(bloutte) bli ho av deg dregji.
Ekstra opplysninger